Home

(En castellano, a continuación.)

family

Crec fermament que tot en aquesta vida és qüestió d’interpretacions. Que les coses no són com són: són com les veiem nosaltres. Cadascú a la seva manera. Creiem allò que volem creure (i/o el que ens han ensenyat, el que hem après). I, sovint, creiem que la nostra perspectiva (opinió, fórmula, idea) és la millor. L’única. La correcta. Pensem que tenim la veritat absoluta i universal. Que la resta s’equivoquen. I probablement és la manera més instintiva i fàcil de sentir-se segur, convençut que els que  s’equivoquen són els altres. Potser perquè ens han dit que equivocar-se és terrible. Però… ho és, realment?

“Experiència és el nom que donem a les nostres equivocacions.”
Oscar Wilde

Dit això, em disposo a fer un exercici que no acostumo a fer mai públicament ni en veu alta, però que avui desitjo escriure i compartir. I l’exercici en qüestió és analitzar un article que ha arribat a les meves mans, arran d’una situació familiar interessant. Abans de fer-ne la dissecció, però, aquí teniu l’article per tal que el pugueu llegir primer, sense condicionants.

Sin título

D’entrada, és curiós l’ús que fa l’especialista del llenguatge. Parla d'”error” i d'”equivocar-se”, de “culpa”, d'”alarma”, d”exigències”, de “perfecció”; de “bé” i de “mal”, de “sempre” i de “mai”, etc. Tot de forma molt categòrica, amb la repetida utilització de l'”haver de”. I conté cites tan contundents com: “Deja que llore si quiere, y vete de ahí para no escuchar el llanto””(…) los bebés tienen que aprender a tranquilizarse solos:” o “Pido por favor a todos los padres y cuidadores del mundo que exijan más a los niños. (…) Que les den menos.”

L’article destaca 5 aspectes, que m’agradaria comentar:

1. Tenir por dels fills. Personalment crec que allò que alguns interpreten com a por, d’altres ho entenen com a respecte. I no és el mateix tipus de respecte aquell que és fruit del xantatge o l’autoritat. De fet, segons el diccionari, són dues definicions diferents: una com a reconeixement i acceptació del valor d’una persona i, l’altra, com a recel o temor que aquesta ens inspira.

2. Justificar-ne el mal comportament amb el típic “així són els nens”. Fa poc vaig llegir un post en un bloc que em va semblar molt encertat i que parlava justament d’això. Els nens són nens. Per molt que ens consti als adults d’entendre i acceptar-ho (sobretot en alguns moments). i els nens necessiten comportar-se com a tal. Potser no sempre com nosaltres voldríem, potser no sempre al gust de tothom… Però són nens, estan aprenent. I ho fan també a través dels errors. Sobretot si els acompanyem amb respecte en lloc de castigar-los o renyar-los.

3. No deixen que altres persones cridin l’atenció als seus fills. A qui li agrada que li diguin què ha de fer, com, quan o de quina manera? Pregunta’t a tu mateix i respon-te, sincerament: a tu t’agradaria que un desconegut et renyés? Que algú aliè a les persones que t’estimen i et respecten (pel teu propi valor) t’imposin el seu criteri? Perquè el seu ha de ser millor que el teu propi? Perquè assumim que les normes de conducta socials generalitzades són les correctes? És que potser tots opinem, vivim, fem i sentim el mateix?

4. Abusen de les dreceres. De nou, la interpretació al poder. Uns li diran dreceres; d’altres, negociació. Mentre funcioni, les parts implicades estiguin bé, quin inconvenient hi ha? O és que ha d’haver-hi una sola fórmula aplicable en tots els casos? No diuen que tots els camins porten a Roma…?

5. Prioritzen les necessitats dels fills a les pròpies. Aquí, com en tantes coses de la vida, el barem està en el grau de satisfacció dels implicats. I en les prioritats personals, familiars i individuals. A més, és clar, de tenir en compte que les coses no tenen per què ser “sempre” o “mai”, que tot fluctua i canvia i s’adapta, en el temps i l’espai. I les prioritats, també. O és que potser són les mateixes les necessitats d’un nadó recent nascut i les d’un nen de 2 anys?

Ho reconec. Aquest article m’indigna. (M’indigna i em fa riure a parts iguals.) No comparteixo gairebé res del que s’hi diu, tot i que ho entenc i respecto aquells que sí que ho fan. És una altra manera de veure, de fer i de viure les coses. Una altra manera que, a mi, personalment, no m’agrada. Penso que cadascú és lliure. D’opinar, de sentir, de creure el que consideri oportú. Inclús de cometre errors. I d’aprendre’n o no. Per això crio al meu fill de la manera que ho faig. Perquè sento que és la correcta, almenys per mi. Per ell. I per a nosaltres com a família. Potser m’equivoco… Però seré jo qui ho decideixi, si arriba el moment, i rectifiqui, si cal.

Algunes frases célebres sobre l’error aquí.


Podéis leer el artículo en castellano a continuación.


Creo firmemente que todo en esta vida es cuestión de interpretaciones. Que las cosas no son como son: son como las vemos nosotros. Cada uno a su manera. Creemos lo que queremos creer (y / o lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido). Y, a menudo, creemos que nuestra perspectiva (opinión, fórmula, idea) es la mejor. La única. La correcta. Pensamos que tenemos la verdad absoluta y universal. Que el resto se equivocan. Y probablemente es la manera más instintiva y fácil de sentirse seguro, convencido de que los que se equivocan son los otros. Quizás porque nos han dicho que equivocarse es terrible. Pero … lo es, realmente?

“Experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones.”
Oscar Wilde

Dicho esto, me dispongo a hacer un ejercicio que no suelo hacer nunca públicamente ni en voz alta, pero que hoy deseo escribir y compartir. Y el ejercicio en cuestión es analizar un artículo que ha llegado a mis manos, a raíz de una situación familiar interesante. Antes de hacer la disección, pero, aquí tenéis el artículo para que lo podáis leer primero, sin condicionantes.

Sin título

Para empezar, es curioso el uso que hace el especialista del lenguaje. Habla de “error” y de “equivocarse”, de “culpa”, de “alarma”, de “exigencias”, de “perfección”; de “bien” y de “mal”, de “siempre” y de “nunca”, etc Todo de forma muy categórica, con la repetida utilización del “tener que”. Y contiene citas tan contundentes como: “Deja que llore si quiere, y vete de ahí para no escuchar el llanto” o “(…) los bebés tienen que aprender a tranquilizarse solos.” o “Pido por favor a todos los padres y cuidadoras del mundo que exijan más a los niños. (…) Que les den menos. ”

El artículo destaca 5 aspectos, que me gustaría comentar:

1. Tener miedo de los hijos. Personalmente creo que lo que algunos interpretan como miedo, otros lo entienden como respeto. Y no es el mismo tipo de respeto aquel que es fruto del chantaje o la autoridad. De hecho, según el diccionario, son dos definiciones diferentes: una como reconocimiento y aceptación del valor de una persona y, por otro, como recelo o temor de que esta nos inspira.

2. Justificar su mal comportamiento con el típico “así son los niños”. Hace poco leí un post en un blog que me pareció muy acertado y que hablaba justamente de eso. Los niños son niños. Por mucho que nos conste a los adultos de entender y aceptarlo (sobre todo en algunos momentos). y los niños necesitan comportarse como tal. Quizás no siempre como nosotros quisiéramos, quizás no siempre al gusto de todos … Pero son niños, están aprendiendo. Y lo hacen también a través de los errores. Sobre todo si los acompañamos con respeto en lugar de castigarlos o regañarlos.

3. No dejan que otras personas llamen la atención a sus hijos. ¿A quién le gusta que le digan qué debe hacer, cómo, cuándo o de qué manera? Pregúntate a ti mismo y responde, sinceramente: ¿te gustaría que un desconocido te regañara? ¿Que alguien ajeno a las personas que te quieren y te respetan (por tu propio valor) te impongan su criterio? ¿Porqué tiene que ser mejor el suyo que el tuyo? ¿Porqué asumimos que las normas de conducta sociales generalizadas son las correctas? ¿Es que acaso todos opinamos, vivimos, hacemos y sentimos lo mismo?

4. Abusan de los atajos. De nuevo, la interpretación en el poder. Unos le dirán atajos; otros, negociación. Mientras funcione, las partes implicadas estén bien, ¿qué inconveniente hay? ¿O es que debe haber una sola fórmula aplicable en todos los casos? No dicen que todos los caminos llevan a Roma …?

5. Priorizan las necesidades de los hijos a las propias. Aquí, como en tantas cosas de la vida, el baremo está en el grado de satisfacción de los implicados. Y en las prioridades personales, familiares e individuales. Además, claro, de tener en cuenta que las cosas no tienen por qué ser “siempre” o “nunca”, que todo fluctúa y cambia y se adapta, en el tiempo y el espacio. Y las prioridades, también. ¿O acaso son las mismas necesidades las de un bebé recién nacido o las de un niño de 2 años?

Lo reconozco. Este artículo me indigna. (Me indigna y me hace reír a partes iguales.) No comparto casi nada de lo que se dice, aunque lo entiendo y respeto aquellos que sí lo hacen. Es otra manera de ver, de hacer y de vivir las cosas. Otra manera que, a mí, personalmente, no me gusta. Pienso que cada uno es libre. De opinar, de sentir, de creer lo que considere oportuno. Incluso de cometer errores. Y de aprender o no. Por eso crio a mi hijo de la manera que lo hago. Porque siento que es la correcta, al menos para mí. Por él. Y para nosotros como familia. Quizás me equivoco … Pero seré yo quien lo decida, si llega el momento, y rectifique, si es necesario.

Algunas frases célebres sobre el error aquí.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s