Home

(En castellano a continuación.)

Tot i que hi ha molts temes i anècdotes de les que m’agradaria reflexionar i compartir en aquest bloc— que es van acumulant amb el pas dels dies i la manca de temps— m’he sentit amb el deure d’escriure unes línies per unir els punts entre alguns articles (o informes) que han sortit a la llum darrerament, sobre maternitat i criança. Fa molt que procuro no prendre’m res a pit, ni de forma personal, però certes afirmacions que s’hi fan trobo que són ofensives i irrespectuoses, així com el tracte que aquestes han rebut dels mitjans. Prou, com perquè senti la necessitat de dir-hi la meva.

En primer lloc, hi ha el ja mític Informe Doula, del Consejo General de Enfermería (CGE), del qual la premsa (de molts colors) s’ha fet tota mena de ressò. I, en segon lloc, hi ha les declaracions d’Irene Balaguer, Presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, en el seu article Madres de día, no gracias.

(Recomano la lectura, per tal d’extreure’n una opinió pròpia al respecte.)

 650_1000_doul2madresnogracias

En part, m’agradaria comentar-los punt per punt, per fer-ne un resum i discernir el que anomenen competència deslleial de la difamació nua i crua, però… Ni tan sols tinc ganes de rellegir-ho. Parlar amb condescendència i generalitzant de conductes sectàries, de canibalisme, dels suposats perills que representen per a la salud pública, la mare o la criatura… em fa venir basques. En tinc prou amb recordar el meu part. El pre, el durant i el post. Com em van tractar  les infermeres, la llevadora, la ginecòloga o les doules.

I pel que fa a la Sra. Balaguer, tres quarts del mateix. Em sorprèn que qui està al capdavant del col·lectiu que duu el nom d’una dona lluitadora, que defensava la llibertat i el respecte, parli d’alternatives educatives o d’acompanyament a la criança anomenant-les despectivament chiringuitos

Personalment, crec i sento que les persones que critiquen de forma irrespectuosa als altres, són els qui queden en evidència. En perdre les formes, perden també la credibilitat. I la seva opinió, aleshores, almenys per mi, ja no val res.

Tant amb aquesta guerra oberta entre infermeres/ llevadores i doules, com en el debat entre escoles oficials o projectes educatius alternatius, el tema (i/o problema) potser no està en el qui sinó en el què o el com.

Hi ha mares que desitgen un part natural i humà; famílies que volen una criança i un acompanyament respectuós i emocional. Cada cop més. Però la realitat els aboca a intervencions i processos medicalitzats i hospitalaris, o a guarderies impersonals i poc respectuoses amb les seves necessitats o les de les criatures. I vet aquí el quid (real) de la qüestió! Aquest és l’origen de moviments, rols i iniciatives que pretenen buscar i oferir alternatives que no existeixen o troben. Solucions. I, humilment, pregunto jo: no és millor, més positiu i constructiu— a part de democràtic— fer això, que simplement criticar?

No sóm coherents per naturalesa. Portem moltes coses i molt bones de sèrie, al néixer, però potser la coherència no seria una d’elles. Qualsevol dia com avui, es poden trobar per internet notícies tan peculiars com la creació d’un Gran hermano infantil al canal 4 de la televisió anglesa, o l’absolució d’una família gallega que practica el homeschooling (o sigui l’escolarització a casa, il·legal a Espanya).

(Podeu fer clic damunt de les imatges per llegir una o altra.)

GH infantilBook house and apple

Ara, el més important de tot, és el que un senti, pensi, vulgui, al respecte. Sense faltar, és clar. Que la llibertat d’un acaba on comença la de l’altre. I vivim en un país lliure… No?

I tu, què creus?


Aunque hay muchos temas y anécdotas de las que me gustaría reflexionar y compartir en este blog— que se van acumulando con el paso de los días y la falta de tiempo— me he sentido casi obligada a escribir unas líneas para unir los puntos entre algunos artículos (o informes) que han salido a la luz últimamente, sobre maternidad y crianza. Hace mucho que procuro no tomarme nada pecho, ni de forma personal, pero ciertas afirmaciones que se hacen siento que resultan ofensivas e irrespetuosas, así como el trato que han recibido por parte de los medios. Suficiente como para que tenga la necesidad de opinar.

En primer lugar, está el ya mítico Informe Doula, del Consejo General de Enfermería (CGE), del que la prensa (de muchos colores) se ha hecho tipo de eco. Y, en segundo lugar, están las declaraciones de Irene Balaguer, Presidenta de la Associació de Mestres Rosa Sensat, en su artículo Madres de día, no gracias.

(Recomiendo su lectura, para extraer una opinión propia al respecto.)

 650_1000_doul2madresnogracias

 En parte, me gustaría comentarlos punto por punto, para hacer un resumen y discernir lo que llaman competencia desleal de la difamación pura y dura, pero… Ni siquiera me apetece leerlo otra vez. Hablar con condescendencia y generalizando de conductas sectarias, de canibalismo, de los supuestos peligros que representan para la salud pública, la madre o el bebé… me dan arcadas. Me basta con recordar mi parto. El pre, el durante y el post. Como me trataron las enfermeras, la comadrona, la ginecologa o las doulas.

Y en cuanto a la Sra. Balaguer, más de lo mismo. Me sorprende que quien está al frente del colectivo que lleva el nombre de una mujer luchadora, que defendía la libertad y el respeto, hable de alternativas educativas o de acompañamiento a la crianza despectivamente, llamándolas chiringuitos…

Personalmente, creo y siento que las personas que critican de forma irrespetuosa a los demás, son los que quedan en evidencia. Al perder las formas, pierden también la credibilidad. Y su opinión, entonces, al menos para mi, ya no vale nada.

Tanto en la guerra abierta entre enfermeras / comadronas y doulas, como en el debate entre escuelas oficiales o proyectos educativos alternativos, el tema (y / o problema) puede que no esté en el quién, sino en el qué o el cómo.

Hay madres que desean un parto natural y humano; familias que quieren un acompañamiento y una crianza respetuosa y emocional. Cada vez más. Pero la realidad lleva a unas y otros a intervenciones y procesos medicalizados y hospitalarios, o a guarderías impersonales y poco respetuosas con sus necesidades o las de las criaturas. ¡Y he aquí el quid (real) de la cuestión! Este es el origen de movimientos, roles e iniciativas que pretenden buscar y ofrecer alternativas que no existen o encuentran. Soluciones. Y, humildemente, pregunto yo: ¿no es mejor, más positivo y constructivo— aparte de democrático— hacer eso, que simplemente criticar?

No somos coherentes por naturaleza. Llevamos muchas cosas y muy buenas de serie, al nacer, pero tal vez la coherencia no sea una de ellas. Cualquier día como hoy, se pueden encontrar por internet noticias tan peculiares como la creación de un Gran Hermano infantil en el canal 4 de la televisión inglesa, o la absolución de una familia gallega que practica el homeschooling (o sea la escolarización en casa, ilegal en España).

(Puedes hacer clic encima de las imágenes para leer una u otra.)

GH infantilBook house and apple

Aunque, a pesar de todo, lo más importante es lo que uno sienta, piense, quiera, al respecto. Sin faltar, claro. Que la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Y vivimos en un país libre… ¿No?

Y tú, ¿qué crees?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s