Home

(En castellano a continuación.)

Després d’un dia a 38 de febre i encara en procés de remuntada, em trobo avui— que el cervell ja em torna a funcionar— reflexionant sobre un tema que fa molt que em volta: les malalties i els medicaments.

Sóc una pèssima malalta, ho reconec. Però em pregunto si hi ha algú que en sàpiga d’estar malalt. Algú a qui li agradi… De fet, no tan sols ens costa acceptar quan ho estem nosaltres mateixos— prendre consciència, donar-nos el temps necessari per guarir, escoltar què ens demana el cos— sinó que tampoc permetem que ho estiguin els altres. Quan algun ésser estimat està fotut, de seguida correm a la farmàcia o li preguntem què vol prendre’s de l’arsenal domiciliari— perquè tots en tenim un, més o menys gran, atapeït, tradicional o homeopàtic. I és que, em fa l’efecte, que tenim molt ben instaurat l’impuls i la necessitat d’estar operatius, de buscar la solució i la cura ràpides, més que no pas conèixer la veritable raó del malestar i solucionar-la. Potser perquè la primera opció és més fàcil que la segona?

Fa uns mesos vaig fer neteja de l’armariet de casa que utilitzem com a farmaciola, i la meva sorpresa va ser que el 98% dels productes estaven caducats. (L’altre 2% eren les tiretes i l’aigua oxigenada.) I això no és tot… Encara vaig descobrir un altre fet tant o més sorprenent: hi havia més de 2 quilograms de medicaments. (I ho sé perquè vaig pesar-ne la bossa.) Cert que feia com a mínim 5 anys que n’acumulàvem, però em va sobtar que en tinguéssim tants, no patint nosaltres cap malaltia crònica ni sent consumidors habituals de res. I, per acabar amb les sorpreses, em va resultar curiós descobrir que de la majoria dels productes només n’havíem consumit una o poques dosis (o cap, en alguns casos) i que molts eren amb prescripció mèdica.

Després de reflexionar sobre el consum familiar de medecines, ja posada a prendre consciència, vaig decidir fer una mica d’investigació per internet sobre el seu ús i reciclatge— abans de dur-les al punt de recollida selectiva de la farmàcia. I, ves per on, també en aquest aspecte em van colpir algunes descobertes. Per una banda articles com aquest, on es denunciava la realitat sobre el reciclatge de medicaments:

sigre

O aquest, que qüestiona la data de caducitat (un concepte que fomenta la compra i el rebuig, molt útil per al sistema capitalista):

article de salud

O un gran nombre d’aquest tipus, que difonen suposats beneficis i inciten al consum indiscriminat d’alguns medicaments:

ibuprofeno

Però, per sort, també hi ha articles com aquest d’El Pais, on ens alerten de la sobre medicació que patim:

vivir sin pastillas

Tot plegat fa que em pregunti qui està malalta realment, si jo o la societat… I llavors, em ve al cap la reflexió que Krishnamurti comparteix en aquest vídeo, i recordo el que, a vegades, se m’oblida.

societat

I tu, què creus?


 

Después de un día a 38 de fiebre y aún en proceso de remontada, me encuentro hoy— que mi cerebro ya vuelve a funcionar— reflexionando sobre un tema al que hace mucho que doy vueltas: las enfermedades y los medicamentos.

Soy una pésima enferma, lo reconozco. Pero me pregunto si hay alguien que sepa estar enfermo. Alguien a quien le guste … De hecho, no sólo nos cuesta aceptar cuando lo estamos nosotros mismos— tomar conciencia, darnos el tiempo necesario para curar-nos, escuchar qué necesita nuestro cuerpo— sino que tampoco permitimos que lo estén los demás. Cuando algún ser querido está mal, enseguida corremos a la farmacia o le preguntamos qué quiere tomar del arsenal domiciliario— porque todos tenemos uno, más o menos grande, lleno, tradicional o homeopático. Y es que, me da la impresión, que tenemos muy bien instaurado el impulso y la necesidad de estar operativos, de buscar la solución y el cuidado rápidos, más que conocer la verdadera razón del malestar y solucionarla. ¿Quizás porque la primera opción es más fácil que la segunda?

Hace unos meses hice limpieza del armario de casa que utilizamos como botiquín, y mi sorpresa fue que el 98% de los productos estaban caducados. (El otro 2% eran las tiritas y el agua oxigenada.) Y eso no es todo… Aunque descubrí otro hecho tanto o más sorprendente: había más de 2 kilogramos de medicamentos. (Y lo sé porque pesé la bolsa.) Cierto que había por lo menos 5 años acumulados, pero me sorprendió que tuviéramos tantos, no sufriendo nosotros ninguna enfermedad crónica ni siendo consumidores habituales de nada. Y, para acabar con las sorpresas, me resultó curioso descubrir que la mayoría de los productos sólo habíamos consumido una o pocas dosis (o ninguna, en algunos casos) y que muchos eran con prescripción médica.

Después de reflexionar sobre el consumo familiar de medicinas, ya puesta a tomar conciencia, decidí hacer un poco de investigación por internet sobre su uso y reciclaje— antes de llevarlas al punto de recogida selectiva de la farmacia. Y, mira por donde, también en este aspecto me topé con descubrimientos interesantes. Por un lado artículos como este, donde se denunciaba la realidad sobre el reciclaje de medicamentos:

sigre

O este, que cuestiona la fecha de caducidad (un concepto que fomenta la compra y el rechazo, muy útil para el sistema capitalista):

article de salud

O un gran número de este tipo, que difunden supuestos beneficios e incitan al consumo indiscriminado de algunos medicamentos:

ibuprofeno

Pero, por suerte, también hay artículos como este de El País, donde nos alertan de la sobremedicación que sufrimos:

vivir sin pastillas

Todo ello hace que me pregunte quién está enferma realmente, si yo o la sociedad … Y entonces, me viene a la cabeza la reflexión que Krishnamurti comparte en este video, y recuerdo lo que a veces se me olvida.

societat

Y tú, ¿qué crees?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s