Home

Finestres INSIDEOUT

(En castellano a continuación.)

Barallar-se és fàcil. Deixar-se dur per la ràbia, l’enuig, la frustració, el ressentiment. Abocar-ho als altres, discutir, emetre judicis, buscar culpables,… Parar-se, reflexionar, sentir o prendre consciència, ja és una altra història. I aquest, al meu entendre, és el quid de la qüestió. Perquè el problema sovint no és el que sembla, i potser no l’arrossega qui té més números; el problema, a vegades, és com el símptoma d’una malaltia. La punta de l’iceberg. El senyal d’alerta.

En general, acostumem a viure amb el pilot automàtic posat. Per inèrcia, per facilitar les tasques del dia a dia. (El cervell és savi, igual que la naturalesa.) I en el plànol físic esdevé força útil: gràcies a això conduïm sense haver de plantejar-nos cada moviment abans de dur-lo a terme. En el plànol emocional, però, i sobretot pel que fa a les relacions, aquest sistema ja no és tan pràctic. Deixar-nos dur a cegues per allò que tenim après o integrat, no és garantia d’èxit. Les persones som éssers vius, no màquines. Canviem. Sentim. I malgrat conviure en la mateixa casa, per cada finestra es veuen coses molt diferents. (Tant si mires cap a dins com cap a fora.)

Darrerament, al meu voltant, em trobo amb moltes parelles que se separen per múltiples raons—sinònims de que ja no s’estimen. I les que no tenen canalla, rai, que poden dir-se adéu i au; però les que sí, aquelles que comparteixen un vincle que els unirà de per vida, es veuen forçades a seguir relacionant-se. A parlar, a mirar-se, a entendre l’altre… O, sinó, a discutir, ignorar, i barallar-s’hi. (O una mica de cada cosa.) Ara, el més curiós, des del meu punt de vista, és que ambdues parts sempre reclamen el mateix— en el fons, més que en la forma: respecte, acceptació, escolta, sentir-se legitimat, tranquil, en pau… Tot i que, a l’hora de donar-ho, ja és una altra història. (O potser és la mateixa?)

Personalment, crec que en la majoria de discussions— humans a banda— el conflicte radica— almenys en part— en la dicotomia perspectiva versus raó.

La primera, accepta de forma respectuosa que cada persona és un món i que cadascú es mira “el seu” de forma personal i intransferible. Què marca la diferència? El que som, fem, tenim, hem fet, estat i viscut. Tot allò que ens fa diferents. Especials.

La segona, sols ratifica una única versió de la realitat: la pròpia. En exclusiva. No busca ni permet el consens, l’apropament de criteris, ni de les persones que els expressen. No li agraden massa els canvis ni les lliçons i sí les veritats absolutes.

Una ens permet descobrir altres formes de pensar, veure, mirar i sentir; construeix una realitat múltiple, a gust de tothom, variada en formes i colors. Polièdrica. Completa. L’altra, ens aferra a la nostra, ho passa tot pel mateix embut, sedàs, túnel, camí i direcció. Única. Generalitzada. En blanc i negre.

Per mi, qualsevol debat resulta enriquidor— inclús si es converteix en una disputa, mentre no es falti al respecte. (Cosa que, potser, costa menys de dir que de fer.) El que difícilment podrà ser-ho, és una baralla. Quan les parts implicades no volen acostar-se, entendre, acceptar, mirar, cedir. Conviure. Perquè, com volem arreglar les coses, si no contribuïm a fer-ho possible, de forma activa? És el mateix que pretendre salvar-nos d’un naufragi aferrats a un flotador de plom. A l’àncora. Si vols resultats diferents, com bé deia Einstein, cal fer les coses d’una altra manera. Així que, el proper cop, quan sentis que entres en un túnel, que prioritzes la teva raó en lloc de licitar la perspectiva aliena— igual que la pròpia—, intenta-ho. Calla i atura’t. Pensa. Recorda. Quin era/ és l’objectiu de la conversa/ debat/ discussió/ etc.? Quina actitud el farà possible? I, llavors, actua amb conseqüència. O no. Tu tries. És la teva vida. La teva finestra.

Finestres INSIDEOUT

Pelearse es fácil. Dejarse llevar por la rabia, el enfado, la frustración, el resentimiento. Verterla en los demás, discutir, emitir juicios, buscar culpables,… Pararse, reflexionar, sentir o tomar conciencia, ya es otra historia. Y este, a mi entender, es el quid de la cuestión. Porque el problema a menudo no es lo que parece, y tal vez no lo arrastra quien tiene más números; el problema, a veces, es como el síntoma de una enfermedad. La punta del iceberg. La señal de alerta.

En general, acostumbramos a vivir con el piloto automático puesto. Por inercia, para facilitar las tareas del día a día. (El cerebro es sabio, al igual que la naturaleza.) Y en el plano físico se convierte en algo útil: gracias a ello conducimos sin tener que plantearnos cada movimiento antes de llevarlo a cabo. En el plano emocional, sin embargo, y sobre todo en cuanto a las relaciones, este sistema ya no es tan práctico. Dejarnos llevar a ciegas por lo que tenemos aprendido o integrado, no es garantía de éxito. Las personas somos seres vivos, no máquinas. Cambiamos. Sentimos. Y a pesar de convivir en la misma casa, por cada ventana se ven cosas muy diferentes. (Tanto si miras hacia dentro como hacia fuera.)

Últimamente, a mi alrededor, me encuentro con muchas parejas que se separan por múltiples razones—sinónimos de que ya no se quieren. Y las que no tienen niños, aún gracias, que pueden decirse adiós y ala; pero las que sí, aquellas que comparten un vínculo que los unirá de por vida, se ven forzadas a seguir relacionándose. A hablar, a mirarse, a entender al otro… O, sino, a discutir, ignorarse, y pelear. (O un poco de todo.) Pese a ello, lo más curioso, desde mi punto de vista, es que ambas partes siempre reclaman lo mismo— en el fondo, más que en la forma: respeto, aceptación, escucha, sentirse legitimado, tranquilo, en paz … Aunque, a la hora de darlo, ya es otra historia. (O quizás sea la misma.)

Personalmente, creo que en la mayoría de discusiones— humanos a parte— el conflicto radica— al menos en parte— en la dicotomía perspectiva versus razón.

La primera, acepta de forma respetuosa que cada persona es un mundo y que cada uno mira “el suyo” de forma personal e intransferible. ¿Qué marca la diferencia? Lo que somos, hacemos, tenemos, hemos hecho, estado y vivido. Todo lo que nos hace diferentes. Especiales.

La segunda, sólo ratifica una única versión de la realidad: la propia. En exclusiva. No busca ni permite el consenso, el acercamiento de criterios, ni de las personas que los expresan. No le gustan demasiado los cambios ni las lecciones y sí las verdades absolutas.

Una nos permite descubrir otras formas de pensar, ver, mirar y sentir; construye una realidad múltiple, a gusto de todos, variada en formas y colores. Poliédrica. Completa. La otra, nos aferra a la nuestra, lo pasa todo por el mismo embudo, tamiz, túnel, camino y dirección. Única. Generalizada. En blanco y negro.

Para mí, cualquier debate resulta enriquecedor— incluso si se convierte en una disputa, mientras no se falte al respeto. (Lo que, tal vez, cuesta menos de decir que de hacer.) Lo que difícilmente podrá serlo, es una pelea. Cuando las partes implicadas no quieren acercarse, comprender, aceptar, mirar, ceder. Convivir. Porque, ¿como queremos arreglar las cosas, si no contribuimos a hacerlo posible, de forma activa? Es lo mismo que pretender salvarnos de un naufragio aferrados a un flotador de plomo. Al ancla. Si quieres resultados diferentes, como bien decía Einstein, hay que hacer las cosas de otra manera. Así que, la próxima vez, cuando sientas que entras en un túnel, que priorizas tu razón en vez de licitar la perspectiva ajena— igual que la propia—, inténtalo. Calla y detente. Piensa. Recuerda. ¿Cuál era / es el objetivo de la conversación / debate / discusión / etc? ¿Qué actitud lo hará posible? Y, entonces, actúa en consecuencia. O no. Tú eliges. Es tu vida. Tu ventana.

Fotografia INSIDEOUT PROJECT.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s